Yanginda Kurtarılacaklar Listesi
17 Ocak 2018

YANGINDAN KORUNMA

Nedenleri Korunma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal, kazalar, sıçrama, sabotaj, doğa olayları… Söndürmede Kullanılan Yöntemler Soğutarak söndürme iki yöntem kullanılır. Su ile soğutarak söndürme ve Yanıcı maddeyi dağıtma. Havayı Kesmede de iki yöntem kullanılır. Örtme ve Boğma

İş yerinizde ve evinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı gibi pahalı değildir, tam tersine ucuzdur. Bu önlemler dizisinin mali gideri yaklaşık olarak yatırım maliyetinin binde biri Oranında bile değildir. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilir. Yangın Kapınızı Çalarsa; Telaşlanmayınız, bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız veya İtfaiye Teşkilatına telefon ediniz, İtfaiye Teşkilatına telefon ediniz, yangın yerinin adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz, mümkün ise yangının cinsini de bildiriniz, yangını çevrenizdekilere duyurunuz, İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut vasıta ve imkanlardan faydalanmaya çalışınız, yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız, görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.