Bebek Dostu Hastane
04 Nisan 2022

Anne sütünün özendirilmesine ve annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkları kazandırılmasına yönelik Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında, doğum hizmeti veren hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere 1991 yılında Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı başlatıldı.

Doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler ‘Bebek Dostu Hastane’ ünvanını alıyorlar.

Hastanemiz de program kapsamında Bakanlığımızca yapılan değerlendirme ile "Bebek Dostu Hastane" ünvanını almıştır.

EMZİRME EĞİTİM VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

Program içinde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

 • Anne sütünün önemi
 • Emzirme nasıl olur?
 • Emzirmenin değerlendirilmesi
 • Bebeğe pozisyon verilmesi
 • Emzirmenin gözlenmesi
 • Dinleme ve öğrenme becerileri
 • Sağlık uygulamaları
 • Öz güven sağlama
 • Destek olma
 • Meme ile ilgili sorunlar
 • Meme muayenesi
 • Memeyi red
 • Emzirme   öyküsünün alınması
 • Sütün sağılması
 • Yetersiz süt
 • Ağlama
 • DDA ve Hasta bebeklerin emzirilmesi
 • Anne sütünü artırmak ve emzirmeye yeniden başlamak
 • Emzirmeyi sürdürmek
 • Tamamlayıcı beslenme (AS+ek gıdalar)

BAŞARILI EMZİRMENİN ON ADIMI
Temel Yönetim Uygulamaları
1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.
     a) “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.
     b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulur.
     c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.
2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.
Temel Klinik Uygulamalar
3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.
4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur.
5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.
6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.
7. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.
8. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur.
9. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.
10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır.

**Başarılı Emzirme Önerileri, tüm sağlık kuruluşlarında verilen hizmet üzerinden değerlendirilmek üzere standart olarak kullanılmalıdır.


EMZİRME POLİTİKAMIZ

 • Emzirmenin anne ve bebek sağlığı yönünden yararlarını,anne sütünün öneminin anlatılması ve tüm annelerin emzirmeye teşvilk edilmesi amacıyla kurumumuzda bir emzirme politikası bulunmaktadır.
 • Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda düzenli aralıklarla eğitim verilerek kurumumuzda anne sütü ve emzirme teşviki sağlanmaktadır.
 • Kurumumuza başvuran tüm gebelere (32.gebelik haftasında itibaren)anne sütü ve emzirme ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir.
 • Annelere doğumdan sonra ilk yarım saat-bir saat içinde emzirmeye başlamanın önemi anlatılmakta ve desteklenmektedir.
 • Doğumdan sonra anne ve bebeğin 24 saat boyunca aynı odada kalmaları sağlanmakta ve bunun önemi vurgulanmaktadır.
 • Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi,6.aydan sonra ek gıdalarla birlikte 2 yaşına kadar emzirilmesi gerektiği anlatılmaktadır.
 • Bebekte tıbbi bir gereksinim olmadıkça anne sütü dışında herhangi bir gıda verilmemesi,ayrıca biberon ve emzik kullanımın zararları vurgulanmaktadır.
 • Gerekli durumlarda anne sütünün devamlılığı sağlanması ve bebeğin anne sütü alması için anne sütünün sağılması,sağılan anne sütünün uygun koşullar ve sürede saklanması sağlanmaktadır.
 • Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi bir şey verilmemelidir.
 • Kurumun her sahasında Uluslararası mama kodu uygulamaları benimsenmiş ve uygulanmaktadır.
 • Anneler,taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri,karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri,bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları ve anne destek grupları hakkında bilgilendirilmektedir.
 • Kurumumuzda emziren annelerin ve sağlık personelinin yararlanabileceği emzirme odaları bulunmaktadır.
 • Emmek ve anne sütüyle beslenmek her bebeğin en doğal hakkıdır.Kurumumuzda bu felsefe benimsenmektedir.