Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları
03 Haziran 2022

Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak oluşturulmuş olup Sağlıkta Kalite Standartları, Verimlilik Uygulamaları ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Kalite Yönetim Birimi olarak;

  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
  • Öz değerlendirmeleri yönetmek,
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetmek,
  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek,
  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak faaliyetlerimiz arasındadır.

Kalite Yönetim Birimi Çalışanlarımız:

Uzm.Dr. Nuri KÜPELİKILINÇ
Sorumlu Başhekim Yardımcısı


 Işıl SEÇKİN 

Kalite Yönetim Direktörü


                              Duygu GÜLATAR                                                   Sevcan KUŞPAZ                                                      Ömür TOĞUL

                            Birim Çalışanı                                                         Birim Çalışanı                                                         Birim Çalışanı