Eğitim Konularımız
19 Mart 2018

 1.TRİMESTER 1-13 HAFTA
 1.HAFTA (1-16 hafta)
 • TANIŞMA
 • BEKLENTİLERİNİN ÖĞRENİLMESİ
 • DOĞUMA HAZIRLIK İLKELERİNİN VE AMAÇLARININ TARTIŞILMASI
 • GEBELİĞİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ
 2.HAFTA
 •  GEBELİKTE BESLENME İLKELERİ VE BESLENME ÖNERİLERİ
 3.HAFTA
 •  GEBELİKTE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÖNERİLER
 4.HAFTA
 • GEBELİKTE DEĞİŞEN PSİKOLOJİK DURUM VE CİNSEL YAŞAM
 5.HAFTA
 •  GEBELİKTE TAKİP VE ÖNEMİ
 6.HAFTA
 •  HAMİLELİKTE BABALIK PSİKOLOJİSİ
 2.TRİMESTER (14-26 hafta)
 1.HAFTA
 • GEBELİĞİN OLUŞUMU VE BU DÖNEMDE YAŞANABİLECEK PROBLEMLER
 • EGZERSİZLER
 2.HAFTA
 • DOĞUM ÇANTASI HAZIRLIĞI
 • EGZERESİZLER
 3.HAFTA
 • DOĞUM VE DOĞUM TEKNİKLERİ
 • EGZERSİZLER
 4.HAFTA
 • DOĞUM TERCİHLERİ VE AĞRI İLE BAŞETME YÖNTEMLERİ
 • EGZERSİZLER
 • DOĞUM SALONUNA GEZİ
 5.HAFTA
 • SOLUNUM VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ
 • EGZERSİZLER
 3.TRİMESTER(26-40 hafta)
 1.HAFTA
 • DOĞUM VE DOĞUM TEKNİKLERİ
 • LOĞUSA BAKIMI
 • GEBE EGZERSİZLERİ UYGULAMASI
 2.HAFTA
 • EMZİRME EĞİTİMİ
 • GEBE EGZERSİZLERİ UYGULAMASI
 3.HAFTA
 • MEME PROBLEMLERİ VE EMZİRME SORUNLARI
 • EGZERSİZLER
 4.HAFTA
 • BEBEK BAKIMI VE ODASININ HAZIRLIĞI
 • BEBEK BANYOSU UYGULAMA
 • EGZERSİZLER
 5.HAFTA
 • BABANIN DOĞUM VE SONRASI ROLÜ
 • EGZERSİZLER
 6.HAFTA
 • AİLE PANLAMASI YÖNTEMLERİ
 • EGZERSİZLER
 7.HAFTA
 • DOĞUM SONRASI ANNENİN YAPMASI GEREKENLER VE CİNSEL YAŞAM
 • EGZERSİZLER
 8.HAFTA
 • GEBELİKTE EGZERSİZLERİN ÖNEMİ
 • EGZERSİZLER
 9.HAFTA
 • KEGEL EGZERSİZLERİ
 • EGZERSİZLER
 10.HAFTA
 • KURSUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE  SERTİFİKA TÖRENİ