Sosyal Hizmet Birimi
22 Mayıs 2018

Zemin katta bulunan Sosyal Hizmet Birimi hastanemizden hizmet alan ve sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenmesi amacıyla hizmet vermektedir.