Tüp Bebek Merkezi
18 Haziran 2019

Hastanemiz özellikli sağlık hizmetlerimizden Tüp Bebek Merkezi çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden tıbben uygun görülenlerin çocuk sahibi olmaları için çeşitli üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinin uygulandığı merkezlerdir.
Ayrıntılı bilgi için 0 256 212 23 00 dahili 1211-1255 telefonlarından bilgi alabilirsiniz.

İNFERTİLİTE POLİKLİNİĞİ

 • İNFERTİL (KISIRLIK) ÇİFTLERİN  DEĞERLENDİRİLMESİ
 • JİNEKOLOJİK MUAYENE 
 • TRANSVAJİNAL ULTRASO
 • SUPRARUBİK PELVİK (AESİ ) ULTRASON
 • SMEAR TESTİ
 • KAN TAHLİLLERİ 
 • HORMON TESTLERİ
 • SPERMİOGRAM (SPERM ANALİZİ )
 • HSG (RAHİM FİLMİ ) 
 • İNTRAUTERİN İNSEMİRASYON (AŞILAMA EMBRİYO DONDURMA )
 • TÜP BEBEK UYGULAMALARI  ( IVF ,ICSI )
 • SİS (SALİN İNFÜZYON SANOGRAFİ)


EMBRİYOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMALARI 

 • SPERM ANALİZİ ( SPERMİOGRAM)
 • IVI (İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON) : AŞILAMA
 • IVF (İNVİTROFERTİLİZASYON) :TÜP BEBEK 
 • ICSI :İNTRASTOPLASMİK SPERM-İNJECTİON MİKROENJEKSİYON
 • IMSI :YÜKSEK MİKROSKOBİK BÜYÜTME İLE SEÇİLMİŞ SPERM MİKROENJEKSİYON)
 • TESE (TESTİNDEN BİOPSİ İLE SPERM ELDE EDİLMESİ)
 • PGD (PREİMPLAMTASYON GENETİK TANI) :EMBRİYO BİOPSİ
 • AH (ASSİSTED HODCHİNG) :YARDIMLI YUVALAMA 
 • VİTRİFİGASYON :EMBRİYO-SPERM DONDURMA