Kalite Politikamız
01 Haziran 2022

 • Kalite hedeflerine ulaşmak, kalite yönetim sisteminin sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak için, personelin tam katılımı, yasal gereklilikler, müşteri memnuniyeti, işçi sağlığı ve güvenliği, sektörel/teknolojik gelişmeler, sürekli iyileştirme esasları göz önünde bulundurulmuştur.

 • Kalite Yönetim Sistemlerinin uygulanmasıyla kurum kaynaklarının verimliliğini, tüm alanlarındaki hizmetlerinin etkinliğini arttırmayı, bu doğrultuda da güvenli, sağlıklı, sürekli kendini geliştiren, sektöründe öncü hizmet yapısına ulaşmayı, hizmet verdiği tüm alanlarda hem kurumlar hem de çalışanları için “yaşam kalitesini yükseltmek için fark yaratmayı” hedeflenmiştir.

 • Hastanemizde tüm süreçlerde; yasal ve sağlık mevzuat şartları doğrultusunda, kurum kaynaklarını verimli kullanarak, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde insan odaklı çevreye duyarlı, profesyonel yönetim anlayışıyla sürekli iyileştirme hedef alan sağlık hizmeti sunumunun yanı sıra Hastanemize başvuran hastalarımızın, sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin,konusunda uzman kadromuz tarafından en son teknolojiler kullanılarak, sürekli artan bir performansla en üst düzeyde ve zamanında karşılanması ve tüm sunulan hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartlar doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp hasta memnuniyetinin sağlanmasını taahhüt ederek,diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde verilmesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin kalite politikasıdır.

Hastalarımız İçin;

 • Uluslararası sağlık standartlarında hizmet sunmak,

 • Kanıta dayalı tıbbi uygulamalarla hasta güvenliği sağlamak

 • Tedavinin her aşamasında etik değerlerden vazgeçmemek,

 • Tüm sağlık kadromuzca hastalarımızın tedavileri boyunca sevecen, şefkatli yaklaşım sergilemek,

 • Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,

 • Hasta beklentilerini anlamak ve beklentilerin üzerinde hizmet sunmak için sürekli gelişmek,

Çalışanlarımız İçin;

 • Çalışanlarımızın birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,

 • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir iletişim yönetim politikası izlemek,

 • Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,

 • Çalışanların maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,

 • İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek , güncellemek ve geliştirmek

 • Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları takdir etmek ve ödüllendirmek,

 • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,

 • Gerek şirket içi gerekse şirket dışında sağladığı eğitimler ile mesleki bilgi ve yetkinliklerini, davranışsal becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme imkanı sunmak.

Toplum İçin;

 • Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek,

 • Toplumun çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde yaşam kalitesini arttıracak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürmek,

 • Toplumun ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmektir.