Arşiv Birimi
11 Ocak 2018

Hastanemizde yapılan tüm tetkik ve tahlillerle birlikte dosyanızın asılları resmi kayıt olduğundan hastanemiz arşivinde muhafaza edilir.