Anne Dostu Hastane
24 Haziran 2019

Hastanemiz, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan proje kapsamında "Anne Dostu Hastane" unvanını alan ilk dal hastanesi oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek ve Hastanelerin güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Anne Dostu Hastane Projesi kapsamında 2015 yılında aday başvurusunu yapan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Anne Dostu Hastane unvanını almaya hak kazanarak bu alanda bir ilki başardı. Anne Dostu Hastane Değerlendiricilerinden Doç. Dr. Nüket Paksoy Erbaydar tarafından hastane konferans salonunda verilen eğitimde katılımcılara “Emzirme Dostu Hastane Felsefesi, Türkiye Durumu, Türkiye Anne Dostu Hastane Kriterleri, Anne Dostu Hastane Adayı ve Sağlık Kuruluşunun Değerlendirme Adımlarını değerlendirme ve izlemde kullanılan formlarının tanıtılması” konularında bilgi verildi. Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgeleri verildi.
Anne Dostu Hastane Kriterleri çerçevesinde doğum salonu değerlendirme ekibinde görevli Doç. Dr. Nüket Paksoy Erbaydar, Bil. Uzm. Ebe Kamile Aydemir Erkeç, Dr. Emine Keskin, Dr. Neslihan Ünal, Hemşire Gonca Közmez, Uzm. Adem Şerbetçi tarafından hizmet sunumunda özveriyle çalışan hekim ve ebeler ile hizmet alan gebe, lohusa ve yakınları ile birebir görüşme yapıldı. Poliklinik hizmetleri, gebe bilgilendirme sınıfı ve anne oteli değerlendirildikten sonra Anne Dostu Hastane Kriterlerinin onaylaması yapıldı. Anne Dostu Hastane Değerlendirici ekibi tarafından değerlendirme raporuna Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yönetimi Hastane Ulusal Anne Dostu Hastane Kriterlerini taşıyan başarılı uygulamaları ülkemizde paylaşılmış ve netice olarak “Anne Dostu Hastane” unvanını almaya hak kazanan “İlk Dal Hastanesi” oldu.

Anne Dostu Hastane Kriterleri

 1. Güvenli, kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarımızın hakkıdır.
 2.  Verilen hizmet hastanemizde; gebelik dönemi,travay,doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.
 3. Hastanemizde poliklinik ,eğitim,danışmanlık ve doğum hizmeti verdiğimiz ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmıştır.
 4. Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta,hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır.
 5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamaktadır.
 6. Hastanemizde hizmet sunumu için gerekli insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeydedir.
 7.  Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmaktadır.
 8. Doğum hizmeti hastanemizde anne ve bebek odaklı olarak verilmektedir.
 9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteleri planlanlayarak uygulamaktayız.
 10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtları tutarak; düzenli aralıklarla analizlerini yaparak web sayfamızda yayınlamaktayız.

 • IMG_8465.JPG
 • IMG_8450.JPG
 • IMG_8433.JPG
 • IMG_8393.JPG
 • IMG_8391.JPG
 • IMG_8408.JPG