Aydın Çocuk İzlem Merkezi
11 Ocak 2021

İstismar şüphesi olan mağdur çocukların tıbbi müdahale,ifade alma, adli muayene ve diğer her türlü soruşturma işlemleri merkezimizde yapılmaktadır.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü tehlikeden korunarak bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı, eğitimli ve topluma yararlı bireyler olarak sosyal hayatta yerlerini almaları temel hedeflerimizdir. Merkezimizde adli ve tıbbi işlemler alanında eğitimli kişilerden oluşan bir ekiple tek seferde yapılması sağlanmaktadır.