Hastanemiz Hekimlerine TİG ( Teşhis İlişkili Gruplar ) eğitimi verildi.
10 Haziran 2020

TİG ( Teşhis İlişkili Gruplar ) hastaların klinik ve maliyet verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir yatan hasta sınıflandırma yöntemidir.

  • TİG ( Teşhis İlişkili Gruplar ) eğitimi verildi.
  • TİG ( Teşhis İlişkili Gruplar ) eğitimi verildi.
  • TİG ( Teşhis İlişkili Gruplar ) eğitimi verildi.
  • TİG ( Teşhis İlişkili Gruplar ) eğitimi verildi.
  • TİG ( Teşhis İlişkili Gruplar ) eğitimi verildi.

Klinik kodlama sürecinin ideal yapısı nasıldır? Vakaların TİG’ lere atanması için gerekli unsurlar nelerdir? Ana tanı, ek tanı, işlemler nelerdir? Hekimlerimize düşen görevler nelerdir? Klinik kodlama için gereklilikler nelerdir? TİG dönüşümüne kodlamanın etkisi nedir? TİG konusunda yanlış anlaşılanlar, TİG konusunda yanlış yapılanlar hakkında eğitim verildi.