Ağrı ( Algoloji ) Polikliniği Hizmet Vermeye Başladı.
14 Kasım 2018

Algoloji (ağrı tedavisi), her türlü kronik ağrının yanı sıra, sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır.

Ağrı, 1979 yılında Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilâtı tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır:

"Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan özel bir duyudur".

Polikliniğimizde ağrı tedavisi yöntemleriyle hastalarımızın  yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflenmekteyiz.

Hastanemiz Anestezi ve Ağrı ( Algoloji ) Polikliniği, ayaktan hastaların ağrısı için tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır.Doktorlarımız her hastayı bireysel olarak değerlendirmekte ve tedavilerini özel olarak uygulamaktadır.

Akut ve kronik ağrılar (müzmin ağrılar) tedavi edilmektedir. Bu amaçla intravenöz, intramüsküler, spinal ve epidural hasta kontrollü analjezi uygulanabilmektedir.

Ayrıca, poliklinikte anestezi uzmanı ameliyatına karar verilen hastanın operasyon öncesi değerlendirilip bilgilendirilmesi, operasyon sürecinde uyutulması kalp,akciger ve diğer hayatı organların fonksiyonlarının takip edilmesi ameliyat sonrası ağrının giderilmesinden sorumludur.

Polikliniğimize ;
    • Baş ve yüz ağrıları
        ◦ Migren ve benzeri damarsal başağrıları
        ◦ Gerilim tipi başağrıları
        ◦ Boyundaki yapılardan kaynaklanan başağrıları
        ◦ Oksipital nevralji
    • Boyun, omuz-kol ağrıları
    • Sırt ve gögüs ağrıları
    • Kanser kökenli ağrıları
    • Bel ve bacak ağrıları
    • Sinir kökenli ağrılar

bulunan vatandaşlarımıza hafta içi hizmet verilmektedir.