Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları
14 Kasım 2018


İLAN

               Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenerek gerekli şartları taşıyan kişilere ait sınav sonuç listesi aşağıda sunulmuştur.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ