Hastanemiz Acil Servis ve Yenidoğan Ünitesinde çalışan pratisyen hekimlerimize hitmet içi eğitim verildi.
13 Kasım 2023

Hastanemiz Acil Servis ve Yenidoğan Ünitesinde çalışan pratisyen hekimlerimize mesleki bilgi ve becerilerine katkı sunması amacıyla Uzm.Dr. Müge Kurtşahin tarafından " Bebek, çocuk ve erişkinlerde entübasyon, Kardiyopulmoner Resüsitasyon " , Uzm.Dr. Ekin Soydan tarafından " Kan gazı değerlendirmesi ve solunum yetmezliğine yaklaşım " , Uzm.Dr. Meral Yıldız Korkut tarafından " Yenidoğan Acilleri " ve Op.Dr. Serdar Nemli tarafından " Obstetrik aciller " konularında hizmet içi eğitim toplantıları gerçekleştirildi.

  • Hizmet içi Eğitim
  • Hizmet içi Eğitim
  • Hizmet içi Eğitim
  • Hizmet içi Eğitim
  • Hizmet içi Eğitim
  • Hizmet içi Eğitim
  • Hizmet içi Eğitim
  • Hizmet içi Eğitim
  • Hizmet içi Eğitim
  • Eğitim