Op.Dr. Orhan DEMİRTAŞ
13 Eylül 2019

Doğum Yeri Tarihi :Malatya / 1973

ÖĞRENİM DURUMU:

İlkokul               :Derme ilkokulu 1984
Ortaokul           :Hasan Varol Ortaokulu 1987
Lise                   :Malatya Lisesi 1990
Üniversite        :İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1990-1996
 

ÇALIŞTIĞI  KURUMLAR

  • Ordu Çatalpınar Sağlık Ocağı         1996-2000
  • Harran Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Asistanlığı  2000-2005
  • Aydın 82.Yıl Devlet Hastanesi          2005-2007
  • Ankara GATA Çocuk Cerrahisi Uzm Tbp Atgm 2007-2008
  • Aydın Atatürk Devlet Hastanesi  2008-2016
  • Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi                         2016 - .....


YABANCI DİL

İngilizce

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER


Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

KATILDIĞI ULUSAL KONGRELER

    • XVIII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2000- ANTALYA
    • XX.  ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2002- MERSİN
    • XXI. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2003- ŞANLIURFA
    • XXII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2004- BURSA
    • VIII. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ      2005- MARMARİS
    • ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ           2010 İZMİR
    • ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ           2012 BURSA
      

KATILDIĞI ULUSLARARASI KONGRELER

     1.  Hypos’02 Meeting and Workshop2002- İSTANBUL
     2. 3rd World Conference On The Prevention And Treatment of Caustic Esophageal Burns İn Children  2005- İZMİR
     3.  Pediatric Thoracic Surgery 2005-  İZMİR

KATILDIĞI  KURSLAR

     1. Pediatrik Travma Sempozyumu 2003- ELAZIĞ
     2. Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu 2003- DİYARBAKIR
     3. Uygulamalı Endoskopi Cerrahi Kursu 2004- ANKARA
     4. The Pediatric Laparoscopy Workshop 2004- ANKARA
     5. Vezikoüreteral Reflü Kursu             2005- İZMİR
     6. Yenidoğan Cerrahisi Kursu                             2011 - AYDIN
     7. Yenidoğan Canlandırma Programı(NRP)        2018- AYDIN

TIPTA UZMANLIK TEZİ

“Böbrek İskemi- Reperfüzyon Hasarına Pentoksifilinin Etkisinin Toplam Antioksidan Kapasite İle  Değerlendirilmesi”  TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR. TURAN KANMAZ VIII. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2005- MARMARİS ‘de tartışmalı poster olarak sunulmuştur.


ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN YAYINLAR

    • Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, A. Serhat BAYKARA, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Nedim GÖZAYDIN, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN . Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının ayırıcı tanısında klinik ve radyolojik özelliklerin yeri Çocuk Cerrahisi Dergisi 18:124-128, 2004
    • Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, Orhan DEMİRTAŞ, Selçuk YÜCESAN. Sol Paraduodenal herni: Bir Olgu Nedeniyle  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2; 27-30, 2005
    • Orhan DEMİRTAŞ Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, ,Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN Esophageal  Perforation Due To Paraesophageal Hiatal Hernia in a Boy  Gazi Tıp Dergisi 16 (2): 90-91, 2005 
    • Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN. Çocukta basket kullanılarak bronştan yabancı cisim çıkarılması  Çocuk Cerrahisi Dergisi 20(3):174-175, 2006
    • Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN. Omfalosele yaklaşımda cerrahi olmayan dışardan sıkıştırma yöntemi Çocuk Cerrahisi Dergisi 21(1):30-33, 2007
    • Orhan DEMİRTAŞ Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, ,Turan KANMAZ, Hakim Çelik, Füsun Baba, Özcan Erel,  Selçuk YÜCESAN. Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında pentoksifilinin etkisi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 24(1):1-6, 2010
 
ULUSAL KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİ VE POSTERLER

    • AS Baykara, M Kaya, İ Özardalı, A Kara, O Demirtaş, S Yücesan. Kronik parsiyel üreter obstrüksiyonu olan tek böbrekli sıçanlarda akut dehidratasyonun böbrek üzerine etkileri. XXI. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2003- ŞANLIURFA
    • M Kaya, ME Boleken, S Baykara, O Demirtaş, ME Memetoğlu, N Gözaydın, S Yücesan. Çocukluk çağı kolestazisinin ayırıcı tanısında kullanılan duodenal entubasyonu kolaylaştırmak için yeni bir tüp modeli. XXI. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2003- ŞANLIURFA
    • M Kaya, S Baykara, O Demirtaş, ME Memetoğlu, N Gözaydın, S Yücesan. Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının ayırıcı tanısında klinik ve radyolojik özelliklerin yeri. XXI. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2003- ŞANLIURFA
    • M Kaya, ME Boleken, T Kanmaz, AS Baykara, O Demirtaş, S Yücesan. Anorektal malformasyonlu hastalara yaklaşım: 57 hastada deneyimlerimiz. XXII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2004- BURSA
    • M Kaya , ME Boleken, T Kanmaz, O Demirtaş, G Yavuz, Ö Erel, S Yücesan. Akut apandisitli çocuklarda toplam antioksidan cevap. XXII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2004- BURSA
    • ME Boleken, M Kaya, O Demirtaş, T Kanmaz, S Yücesan. Çocuklarda Ampiyem Tedavisi: Torakotomi ve Dekortikasyon. XXII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2004- BURSA
    • M Kaya, ME Boleken, O Demirtaş,T Kanmaz, S Yücesan. Omfalosele yaklaşımda cerrahi olmayan dışardan sıkıştırma yöntemi. XXIII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2005- GAZİANTEP
    • O Demirtaş, M Kaya, ME Boleken, T Kanmaz, S Yücesan. Çocukta basket kateteri kullanılarak bronştan yabancı cisim çıkarılması. XXIII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2005- GAZİANTEP
    • O Demirtaş, ME Boleken, M Kaya, F. Baba, T Kanmaz,Ö. Erel, S Yücesan. Böbrek İskemi- reperfüzyon Hasarına Pentoksifilinin Etkisinin Toplam Antioksidan Kapasite ile  Değerlendirilmesi VIII. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2005- MARMARİS
    • O Demirtaş, V Bozkurt . Hipospadias fistül onarımı deneyimlerimiz. IX. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2007- ANTALYA
    •  A. Güven, G. Gündoğdu, O. Demirtaş, B. Uysal, E. Öztaş, İ. Sürer, H. Öztürk. Merkaptoetilguanidin ve S-Methiltioürenin Böbrek İskemi- Reperfüzyon Hasarında Koruyucu Rolü. IX. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2007- ANTALYA 
    • B Çalışkan, C Atabek, O Demirtaş, İ Sürer, S Demirbağ, A Güven, H Öztürk. Pulmoner Sekestrasyon için Manyetik Rezonans anjiografi  XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN
    • O Demirtaş, T Sekmenli, N Erdoğan, V Bozkurt. İnguinal Herni Onarımı Yapılan Çocuklarda Peroperatif Bupivakain İnfiltrasyonuyla Kaudal Bupivakainin Operasyon Sonrası Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN
    • O Demirtaş, V Bozkurt. Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Kabızlığın Tedaviye Etkisi. XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN
    •  O Demirtaş, V Bozkurt. Distal Hipospadias Onarımında Mathieu ve TİPU Tekniklerinin Değerlendirilmesi; 7 Yıllık Deneyim. XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN
    • O Demirtaş, V Bozkurt . Hipospadias fistül onarımı deneyimlerimiz. XXV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2008- İSTANBUL
     
 DERECE VE ÖDÜL

    • En İyi Poster Birincilik Ödülü;  O Demirtaş, T Sekmenli, N Erdoğan, V Bozkurt. İnguinal Herni Onarımı Yapılan Çocuklarda Peroperatif Bupivakain İnfiltrasyonuyla Kaudal Bupivakainin Operasyon Sonrası Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN 
    • En İyi Poster Birincilik Ödülü; A. Güven, G. Gündoğdu, O. Demirtaş, B. Uysal, E. Öztaş, İ. Sürer, H. Öztürk. Merkaptoetilguanidin ve S-Methiltioürenin Böbrek İskemi- Reperfüzyon Hasarında Koruyucu Rolü. IX. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2007- ANTALYA