Uzm.Dr. Serkan KIRIK
12 Haziran 2019

Doğum Tarihi: 1984
Üniversite: 2009 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Fırat Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları ABD 2014
Tez : hipoksik iskemik ensefalopatiye maruz kalmış yenidoğan ratlarda likofelon'un nöroprotektif etkisi 
Tez Danışmanı: PROF DR ERDAL TAŞKIN (FIRAT ÜNV NEONATOLOJİ BD BAŞKANI)

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR: 

 • EYLÜL 2009-TEMMUZ 2010 MALATYA DOĞANYOL İLÇESİ GÖKÇE BELDESİ SAĞLIK OCAĞI
 • OCAK 2015 - NİSAN 2015 ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ (ÇOCUK SAĞLIĞI HAST. UZMANI)
 • NİSAN 2015 – NİSAN 2018: KSÜ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI YANDAL ARŞ GÖREVLİSİ 

YAYINLAR

Yurt dışı: (5 makale)
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI Dergilerde Yer Alan Orijinal Araştırma Makalesi
 1. Güngör O, Özkaya AK, Kirik S, Dalkiran T, Güngör G, Işikay S, Davutoğlu M, Dilber C. Acute Mercury Poisoning in a Group of School Children. Pediatric Emergency Care. 2016 Dec 12. [Epub ahead of print]. DOI: 10.1097/PEC.0000000000001011.
 2. O. Güngör, O. Kıreker Köylü, T. Dalkıran, S. Kırık, E. Tepe, D. Cevizli, E. Belge Kurutas, and C. Dilber, Evaluation of blood neuron specific enolase and S-100 beta protein levels in acute mercury toxicity. Trace Elements and Electrolytes. Accepted Article ID: TEM1505 (DOI:10.5414/TEX01505)
 3. Mehmet Yasar OZKARS, Ozlem KESKIN, Nazan BAYRAM, Mehmet KESKIN, Hasan BAYRAM, Yavuz SAHIN, Ercan KUCUKOSMANOGLU, Nurhan ATTILA, Serkan KIRIK. A hereditary angioedema screening in two villages, based on an index case, and identification of a novel mutation, “1033G>T”, at the SERPING1 gene. Article type: Original Article-Authors: Advences in Dermatology and Allergology. Accepted Manuscript
 4. Foreign Body in the Nose in Children: The Relationship with The Dominant Hand, Parental Behaviour and Level of Education. Selman Sarıca, Serkan Kırık. Iranian Journal of Pediatrics. Accepted Manuscript
 5. Acute Ataxia in Childhood: Clinical Presentation, Etiology and Prognosis of Single Center Experience- Pediatric Emergency Care. Serkan KIRIK, Mahmut ASLAN, Bilge Özgör,Serdal GÜNGÖR, Neslihan ASLAN (Accepted Manuscript)
 6. Ozkars MY, Keskin O, Bayram N, Keskin M, Bayram H, Sahin Y, Kucukosmanoglu E,  Attila N, Kirik SK. A hereditary angioedema screening on an index case: Turkey. Asian Pac J Allergy Immunol. 2018 Aug 13. doi: 10.12932/AP-060218-0257. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30118244.
SCI, SSCI, AHCI, SCI-E dergilerde yer alan vaka takdimi: (2 vaka takdimi)
    7- Güngör O, Kirik S, Işikay S, Güngör G, Bilal N. Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Youth. Pediatric Emergency Care. 2017 Jan 9. Doi: 10.1097/PEC.00000000000010102017
    8- Güngör O, Kirik S, Cevizli D, Karaokur F, Ozer L, Uysal S, Dilber C. A RETT SYNDROME CASE WITH NOVEL NON-IDENTICAL MUTATION IN MECP2 GENE. Genetic Counsilling. 2015;26(4):387-92.

SCI, SSCI, AHCI, SCI-E dergilerde yer alan editöre mektup: (3 adet)
    9- Işıkay S, Sezer S, Kırık S, Güngör O. Williams-Beuren Syndrome with Mirror Movements. Indian J Pediatr. 2016 Nov;83(12-13):1493-1494. doi: 10.1007/s12098-016-2182-3.
    10- Işikay S, Işikay N, Kirik S, Güngör O. An L-2-Hydroxyglutaric Aciduria Case Presented With Acute Bacterial Meningitis. Pediatric Emergency Care. 2017 Feb;33(2):e1. doi: 10.1097/PEC.00000000000010292017.
    11- Concomitance of goldenhar syndrome with congenital alopecia areata. O. GÜNGÖR, S. KIRIK, S. IŞIKAY, G. GÜNGÖR AND N. BİLAL.  January 2016/Genetic counseling (Geneva, Switzerland) 27(2):247-249. 

Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (SSCI, SCI, SCI- Expanded veya AHCI dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış vaka takdimi ve editöre mektup (3 adet)
    12- Sedat Işıkay, Halil Kocamaz, Olcay Güngör, Serkan Kırık. Hepatitis A Virus Meningoencephalitis. Int J Med Public Health. 2016; 6(4): 209.
    13- Evaluation of two non-myasthenic patients with ptosis. SERKAN KIRIK, OLCAY GÜNGÖR, SEDAT IŞIKAY, CAN ACIPAYAM, YASEMİN ÇOBAN, EMRE ÇELİK (Turk Pediatri Ars 2017; 52: 240-243) DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3535. Pubmed- E-SCI
    14- Congenital Mirror Movement and Migraine Association- Case Report. Serkan Kırık, Hamza Şahin. Northern Clinics of İstanbul (Accepted Manuscript). DOI: 10.14744/nci.2018.59862 Pubmed- E-SCI.


Yurt içi yayınlar
TR Dizinde Yer Alan Dergilerde Makale: (3 adet)

    1- Should Children Diagnosed with Cerebral Calcification be Screened for Celiac Disease? Sedat Isikay, Serkan Kirik, Nurgul Isikay, Samil Hizli, Olcay Gungor, Yasemin Kirik The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, Volume: 50, Number 4, 2016. DOI: 10.5350/SEMB.20160829034011
    2- Katılma Nöbeti ve Demir Eksikliği Anemisinin Önemi - Serkan KIRIK. Araştırma Makalesi. Ortadoğu Tıp Dergisi. (Makale Kabul edildi)
    3- Astım Tanılı Çocuk Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı. Mehmet Yaşar Özkars, Serkan KIRIK. Ortadoğu Tıp Dergisi (Makale Kabul edildi)

TR Dizinde Yer Alan Dergilerde Vaka Takdimi: (3 adet)
    4- Severe Complications Of Varicella Zoster Virus In Two Children. Serkan Kirik, Mahmut Aslan, Bilge Özgör, Serdal Güngör. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi (DOI: 10.4274/cayd.18209 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5:43-46)
    5- Zihinsel Yetersizilik ve Retinitis Pigmentosa Birlikteliğinin Nadir Bir Nedeni: Laurence Moon Bardet Biedl Sendromu. SERKAN KIRIK, OLCAY GÜNGÖR, YASEMİN KIRIK. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Makale Kabul Edildi)
    6- SERKAN KIRIK, OLCAY GÜNGÖR, YASEMİN KIRIK. Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi. Case Report. The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital. SETB-65487 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.65487 Türk Atıf Dizininde Yer Alan Dergilerde Derleme: (1 adet)
    7- Çocukluk Çağında Nörobruselloz-Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. Serkan KIRIK, Yasemin KIRIK, Olcay GÜNGÖR. Derleme. (Kabul edildi.) Doi: 10.5336/pediatr.2017-58607

TR Dizinde Yer Almayan Ulusal Hakemli Dergilerde Vaka Takdimi: (2 adet)
    8- Serkan KIRIK, Olcay GÜNGÖR, Sedat IŞIKAY, Yasemin ÇOBAN, Yasemin KIRIK. Görme Bozukluğu ve Baş Ağrısı ile Başvuran Hastada Dev Araknoid Kist Olgusu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017;12(2) 16. DOI: 10.17517/ksutfd.321854)
    9- Zübeyde DİNÇER, Serkan Kirik, Hatice GÜNEŞ, Sadık YURTTUTAN. Yenidoğanda Klippel-Trenaunay Weber Sendromu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. Mart 2018. DOI: 10.17517/ksutfd.365666. Zübeyde DİNÇER, Serkan Kirik, Hatice GÜNEŞ, Sadık YURTTUTAN.

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özeti Yayınlanan Sözlü Bildiri: (5 adet)
    1. Akut Romatizmal Ateşli Olgularımızın Klinik ve Ekokardiyografik Bulgularının Değerlendirilmesi. Erdal YILMAZ, Osman AKDENİZ, Serkan KIRIK. On Birinci Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi’nin 18-21 Nisan 2012. Kaya Otel ve Kongre Merkezi, İZMİR.
    2. Limb-Girdle Tip 2E-SGCB geninde tanımlanan yeni mutasyon. Serkan KIRIK, Olcay GÜNGÖR, Sedat IŞIKAY, Bilge ÖZGÖR, Serdal GÜNGÖR. Ulusal Nöromusküler Hastalıklar Kongresi 18- 20 Mayıs 2017, Ankara 
    3. Çocuk yoğun bakım ünitemize status epileptikus tanısı ile yatan hastaların değerlendirilmesi XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi-Ekim 2017/ ADANA
    4. Komplike Febril Nöbet Tanılı Hastaların EEG ve Lomber Ponksiyon Bulgularının Değerlendirilmesi- Serkan Kırık. 4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi- Sözlü Bildiri
    5. Akut Gastroenteritle İlişkili Febril Nöbetle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Serkan Kırık. Malatya Gastrointestinal Cerrahi Kongresi. Sözlü Bildiri

Poster Bildiri: (17 adet)
1.Halil Kocamaz, Kaan Demirören, Yaşar Doğan, Serkan Kırık. Rektal Kanama Yakınması ile Getirilen Çocukların Değerlendirilmesi. 47.Türk Pediatri Kongresi. 10-14 Mayıs 2011 Kaya Artemis Otel, KKTC.
2.Halil Kocamaz, Kaan Demirören, Serkan Kırık, Yaşar Doğan. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Olan ve Endoskopi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi. 47.Türk Pediatri Kongresi. 10-14 Mayıs 2011 Kaya Artemis Otel, KKTC.
3.Muhammed Karabulut, Erdal Yılmaz, Serkan Kırık, Ayhan Uysal. Artralji ile Başvuran Atipik Miksoma Olgusu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi. 30 Ekim- 03 Kasım 2013 Titanic Deluxe- Belek/Antalya, Türkiye.
4.Muhammed Karabulut, Erdal Yılmaz, Serkan Kırık. SÜT ÇOCUĞU DÖNEMİNDE BÜYÜME GELİŞME GERİLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ: ALCAPA SENDROMU. 13. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP DAMAR CERRAHİ KONGRESİ.(16-19 Nisan 2014, Diyarbakır, Türkiye)
5.Serkan Kırık, Mahmut Aslan, Bilge Özgör, Serdal Güngör. MECP2 Mutasyonu Saptanan Rett Sendromu Tanılı Hastaların Nöbet ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. 19. Ulusal çocuk nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Cornelia Diamond Otel, Antalya, Türkiye.
6.Serkan Kırık, Mahmut Aslan, Bilge Özgör, Neslihan Aslan, Serdal Güngör. Akut Ataksi ile Başvuran Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi. 19. Ulusal çocuk nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Cornelia Diamond Otel, Antalya, Türkiye.
7.Sedat Işıkay, Serkan Kırık, Nurgül Işıkay, Şamil Hızlı, Olcay Güngör, Yasemin Kırık. Serebral Kalsifikasyon ile Hastalar Çölyak Hastalığı Açısından Araştırılmalı Mı?. 19. Ulusal çocuk nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Cornelia Diamond Otel, Antalya, Türkiye.
 8. Konjenital Ayna Hayali Hareketi ve Migren Birlikteliği. SERKAN KIRIK1,Hamza ŞAHİN2. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC
    9. Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi. SERKAN KIRIK1,Olcay Güngör2,Yasemin Kırık3. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC
    10. Akut Parsiyel Okulamator Sinir Felci ile Başvuran Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi. SERKAN KIRIK1,Furkan KIRIK2,Olcay GÜNGÖR3,Nursel YURTTUTAN4,Cengiz DİLBER1. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC
    11. Limb Girdle Tip 2E Tanılı Hastada SGCB Geninde Tanımlanan Yeni Mutasyon. SERKAN KIRIK1,Olcay Güngör1,Sedat Işıkay1,Bilge Özgör2,Serdal Güngör2. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC
    12. Okskarbazepin ile İlişkili Hemofagositik Lenfohistiyositozis. SERKAN KIRIK1,Hatice Güneş2,Can Acıpayam2,Sadık Yurttutan2,Nafiz Sarışık2. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC
    13. Komplike Febril Nöbet Tanılı Hastaların EEG ve Lomber Ponksiyon Bulgularının Değerlendirilmesi. SERKAN KIRIK1,Olcay Güngör1,Sedat Işıkay1,Cengiz Dilber1. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC
    14. Akut Dissemine Ensefalomyelit ve Spinal Kord Tutulumu. SERKAN KIRIK1,Olcay Güngör2,Gökhan Demirtaş3. . 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC
    15. Akut Gastroenteritle İlişkili Febril Nöbetle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. SERKAN KIRIK1,Olcay Güngör1,Cengiz Dilber12-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC
    16. Çocuklarda Beyin Ölümünün Verileri: Tek Merkezli Çalışma. Mahmut ASLAN, SERKAN KIRIK1, Bilge Özgör2, Serdal Güngör2. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC
    17. Saç Mikroskobisinin Menkes Hastalığının Tanısındaki Katkısı. Sedat IŞIKAY, Serkan KIRIK. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC.

Katıldığım-Kurs Kongreler:
    1- 57. Milli Pediatri Kongresi 30 Ekim – 03 Kasım 2013 Antalya
    2- 57. Milli Pediatri Kongresi Yenidoğan Yoğun bakım ve mekanik ventilasyon kursu 30 Ekim 2103 Antalya
    3- İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PEDİYATRİ OKULU “PEDİYATRİK NÖROLOJİ SINIFI-2” 03-05 Nisan 2015 Malatya 
    4- 1. Doğu Akdeniz Nörokütan Hastalıklar Günleri Tüberoskleroz Kompleksi Sempozyumu, 4-5 Aralık 2015 Adana
    5- 2. Doğu Akdeniz Nörokütan Hastalıklar Günleri Nörofibromatozis Kompleksi Sempozyumu, Ekim 2017 Adana
    6- 18. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 20 – 24 Nisan 2016
    7- 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 19 – 23 Nisan 2017
    8- 20. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 02-06 Mayıs 2018
    9- 1. Ulusal Nöromusküler Hastalıklar Kongresi 18- 20 Mayıs 2017 Bilkent Otel, Ankara.
    10- 2nd European Paediatric Neurology Society (EPNS) International Satellite Symposium on Advances in Neuromodulation in children: Neuronal Networks, Neurophysiology and Neuroplasticity 19-20 June Lyon-France
    11- European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress 2017: 20-24 June 2017 Lyon-France
    12- Temel EEG kursu- Ekim 2016- Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
    13- İleri EEG kursu- Ekim 2017- Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
    14- Temel elektrofizyoloji kursu- Kasım 2017- Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
    15- Nöromuskuler Hastalıklar Kursu- Mayıs 2016- Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

Eğitim Faaliyetleri
    1. 2017-2018 eğitim dönemi –Dönem 4 Stajyer Öğrenci Dersleri 
    a- Çocuklarda Nörolojik Muayene 
    b- Febril nöbet 
    c- Çocukluk Çağı Epilepsileri ve Status Epileptiskus 
    d- Çocukluk Çağı Hareket Bozuklukları 
    e- Çocukluk Çağı Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları 
    f- Akut Flask Paraliziler 
    g- Çocukluk Çağı Paroksismal Bozukluklar
    h- Ensefalomyelopatiler-Nörodejeneratif Hastalıklar- Nörokutanöz Hastalıklar
    2. 2017-2018 eğitim dönemi –Tıpta uzmanlık eğitim dersleri 
    a- Çocuklarda Nörolojik Muayene 
    b- Çocukluklarda nöbete yaklaşım ve Status Epileptikusun yönetimi 
    c- Akut Flask Paraliziler 
    d- Çocukluk Çağı Paroksismal Bozuklukları ve Migren

Bilimsel Dernek Üyeliği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği
 • European Paediatric Neurology Society
 • International Child Neurology Association
 • American Epilepssy Society