Uzm.Dr. Ünal KARTAL
29 Mayıs 2019

Uzm.Dr. Ünal KARTAL
Embriyoloji ve Histoloji Uzmanı
Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 1970 / Amasya
Medeni Durum: Evli
Yabancı Dil: İngilizce(2007 ÜDS 72.5)


Eğitimi 

 • Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi(2016)
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji ABD(2009)
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi(1993)
Çalıştığı Kurumlar : 
 • Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi: Halen- 2017
 • Aydın Devlet Hastanesi: 2017-2014
 • Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi: 2014- 2012
 • Aydın Devlet Hastanesi: 2012...
 • Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi: 2012-2009
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD:2009-2004
 • Manisa Merkez 9 Nolu Sağlık Ocağı Tabipliği:2004-2003
 • Manisa Saruhanlı Paşaköy Sağlık Ocağı Tabipliği:2003-1999
 • Askerlik Görevi:Hakkari Dağ ve Komando Tugayı:1999-1998
 • Manisa Saruhanlı Paşaköy Sağlık Ocağı Tabipliği:1998-1995
 • Sivas Merkez Gümüşdere Sağlık Ocağı Tabipliği:1995-1993  
Tıbbi İlgi ve Sertifikaları:
 • ÜYTE Sertifikası
 • ICSI Sertifikası
 • RİA Sertifikası
 • İşyeri Hekimliği Sertifikası

Araştırmalar ve Yayınlar 
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanları: ‘’Lazerle İndüklenmiş Retinopati Üzerine Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün Koruyucu Etkisi’’ 2009. , Emel KOPTAGEL, H.Eray BULUT, Haydar ERDOĞAN.

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 
 • Kartal U, Koptagel E, Bulut HE, H.Erdogan, ‘’Protective effect of basic fibroblast growth factor on laser induced retinopathy’’,Int J Ophthalmol 2013;6(6):744-751.
 • Hakan Develioğlu,  Unver Saraydin S, Unal Kartal, Levent Taner "Evaluation of the long term results of rat cranial bone repair using a particular xenograft" Journal of Oral Implantology 2010; 36(3):167-173,
 •  Hakan DEVELIOGLU, Serpil UNVER SARAYDIN and Unal KARTAL, ‘’The bone-healing effect of a xenograft in a rat calvarial defect model’’, Dental Materials Journal 2009; 28(4): 396–400.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 • Ünal Kartal, Emel Koptagel, H.Eray Bulut, Haydar Erdoğan, ‘’Lazerle İndüklenmiş Retinopati Üzerine Bazik Fibroblast Büyüme Faktörünün Koruyucu Etkisinin İmmunofloresan Tekniklerle İncelenmesi’’, 11th.National Histology and Embryology Congress,27-30 Mayıs 2012, Denizli,
 • Develioglu H, Saraydın SU, Kartal U, Taner L. Evaluation  of  the Long-term  Results  of  Rat Cranial Bone  Repair  Using  a Particular  Xenograft.6th Congress of the European Federation of Periodontology Stockholm, Sweden, June 4 - 6, 2009. Journal of Clinical Periodontology-Vol 36, Issue  s9 , June 2009.
 • Serpil Ünver Saraydın, H. Eray Bulut, Z. Deniz Şahin, Ünal Kartal,Ünal Özüm, Zübeyde Akın Polat, "The effect of monomers used in polimeric biomaterial production on morphology of rat sciatic nerve" 9th.National Histology and Embryology Congress,20-23 Mayıs 2008, Adana.
 • Ali Hakan Develioğlu, Serpil Ünver Saraydın, Ünal Kartal,"Assesment of the bone healing effect of unilab surgibone in a rat calvarial defect model" Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2008.
Katıldığı Kurslar ve Eğitimler
 • İşyeri Hekimliği Yenileme Kursu
 • İntra Stoplazmik Sperm İnjeksiyonu(İCSİ) Kursu
 • Üremeye Yardımcı Teknikleri(ÜYTE) Kursu
 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nın düzenlediği “Frontiers in Molecular and Cellular Biology in Reproduction and Clinical İmlications” Başlıklı Sempozyum ve Laboratuvar Teknikleri Kursu(2006.04.10-21)
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Temel Hücre Kültürü Kursu(2006.02.24-25)
 • Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Rahim İçi Araç Uygulama Kursu Sertifikası(2003 Mayıs)
 • Türk Jinekoloji Derneği Manisa Şubesinin düzenlediği “Mezuniyet Sonrası Menapoz ve İnfertilite” Kursu(2001.05.11)
 • Sağlık Bakanlığı Manisa Devlet Hastanesi Başhekimliğinin düzenlediği “Kuduz Aşısı Uygulama” Kursu(2000.09.4-6)
 • Ulusal Genel Pratisyenlik Eğitim Günleri(2000.11.23-26)
 • İşyeri Hekimliği Kursu
 • Manisa Valiliği Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği “Gıda Güvenliği Denetçi Eğitimi” Sertifikası(1997.07.30-31)
 • Pratisyen Hekimler Adli Tıp Eğitimi Programı(1997.05.7-11)
Katıldığı Sempozyum ve Kongreler 
 • 8. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 2006.06.27-30,  Malatya.
 • III. Pratisyen Hekim Eğitim Kongresi(1999.30 Eylül- 3 Ekim)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği İzmir Şubesi'nin düzenlediği “Çocuk ve Erişkinlerde Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıklarında Yenilikler” Konulu III. İnteraktif Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu(1997.11.27-28)