T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Op.Dr. Orhan DEMİRTAŞ

Güncelleme Tarihi: 13/09/2019

Doğum Yeri Tarihi :Malatya / 1973

ÖĞRENİM DURUMU:

İlkokul               :Derme ilkokulu 1984
Ortaokul           :Hasan Varol Ortaokulu 1987
Lise                   :Malatya Lisesi 1990
Üniversite        :İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1990-1996
 

ÇALIŞTIĞI  KURUMLAR
  • Ordu Çatalpınar Sağlık Ocağı         1996-2000
  • Harran Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Asistanlığı  2000-2005
  • Aydın 82.Yıl Devlet Hastanesi          2005-2007
  • Ankara GATA Çocuk Cerrahisi Uzm Tbp Atgm 2007-2008
  • Aydın Atatürk Devlet Hastanesi  2008-2016
  • Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi                         2016 - .....


YABANCI DİL

İngilizce

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER


Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

KATILDIĞI ULUSAL KONGRELER

    • XVIII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2000- ANTALYA
    • XX.  ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2002- MERSİN
    • XXI. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2003- ŞANLIURFA
    • XXII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2004- BURSA
    • VIII. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ      2005- MARMARİS
    • ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ           2010 İZMİR
    • ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ           2012 BURSA
      

KATILDIĞI ULUSLARARASI KONGRELER

     1.  Hypos’02 Meeting and Workshop2002- İSTANBUL
     2. 3rd World Conference On The Prevention And Treatment of Caustic Esophageal Burns İn Children  2005- İZMİR
     3.  Pediatric Thoracic Surgery 2005-  İZMİR

KATILDIĞI  KURSLAR

     1. Pediatrik Travma Sempozyumu 2003- ELAZIĞ
     2. Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu 2003- DİYARBAKIR
     3. Uygulamalı Endoskopi Cerrahi Kursu 2004- ANKARA
     4. The Pediatric Laparoscopy Workshop 2004- ANKARA
     5. Vezikoüreteral Reflü Kursu             2005- İZMİR
     6. Yenidoğan Cerrahisi Kursu                             2011 - AYDIN
     7. Yenidoğan Canlandırma Programı(NRP)        2018- AYDIN

TIPTA UZMANLIK TEZİ

“Böbrek İskemi- Reperfüzyon Hasarına Pentoksifilinin Etkisinin Toplam Antioksidan Kapasite İle  Değerlendirilmesi”  TEZ DANIŞMANI: DOÇ.DR. TURAN KANMAZ VIII. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2005- MARMARİS ‘de tartışmalı poster olarak sunulmuştur.


ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN YAYINLAR

    • Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, A. Serhat BAYKARA, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Nedim GÖZAYDIN, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN . Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının ayırıcı tanısında klinik ve radyolojik özelliklerin yeri Çocuk Cerrahisi Dergisi 18:124-128, 2004
    • Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, Orhan DEMİRTAŞ, Selçuk YÜCESAN. Sol Paraduodenal herni: Bir Olgu Nedeniyle  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2; 27-30, 2005
    • Orhan DEMİRTAŞ Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, ,Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN Esophageal  Perforation Due To Paraesophageal Hiatal Hernia in a Boy  Gazi Tıp Dergisi 16 (2): 90-91, 2005 
    • Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN. Çocukta basket kullanılarak bronştan yabancı cisim çıkarılması  Çocuk Cerrahisi Dergisi 20(3):174-175, 2006
    • Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, Orhan DEMİRTAŞ, M. Erdal MEMETOĞLU, Turan KANMAZ, Selçuk YÜCESAN. Omfalosele yaklaşımda cerrahi olmayan dışardan sıkıştırma yöntemi Çocuk Cerrahisi Dergisi 21(1):30-33, 2007
    • Orhan DEMİRTAŞ Mete KAYA, M. Emin BOLEKEN, ,Turan KANMAZ, Hakim Çelik, Füsun Baba, Özcan Erel,  Selçuk YÜCESAN. Böbrek iskemi reperfüzyon hasarında pentoksifilinin etkisi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 24(1):1-6, 2010
 
ULUSAL KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİ VE POSTERLER

    • AS Baykara, M Kaya, İ Özardalı, A Kara, O Demirtaş, S Yücesan. Kronik parsiyel üreter obstrüksiyonu olan tek böbrekli sıçanlarda akut dehidratasyonun böbrek üzerine etkileri. XXI. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2003- ŞANLIURFA
    • M Kaya, ME Boleken, S Baykara, O Demirtaş, ME Memetoğlu, N Gözaydın, S Yücesan. Çocukluk çağı kolestazisinin ayırıcı tanısında kullanılan duodenal entubasyonu kolaylaştırmak için yeni bir tüp modeli. XXI. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2003- ŞANLIURFA
    • M Kaya, S Baykara, O Demirtaş, ME Memetoğlu, N Gözaydın, S Yücesan. Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonlarının ayırıcı tanısında klinik ve radyolojik özelliklerin yeri. XXI. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2003- ŞANLIURFA
    • M Kaya, ME Boleken, T Kanmaz, AS Baykara, O Demirtaş, S Yücesan. Anorektal malformasyonlu hastalara yaklaşım: 57 hastada deneyimlerimiz. XXII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2004- BURSA
    • M Kaya , ME Boleken, T Kanmaz, O Demirtaş, G Yavuz, Ö Erel, S Yücesan. Akut apandisitli çocuklarda toplam antioksidan cevap. XXII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2004- BURSA
    • ME Boleken, M Kaya, O Demirtaş, T Kanmaz, S Yücesan. Çocuklarda Ampiyem Tedavisi: Torakotomi ve Dekortikasyon. XXII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2004- BURSA
    • M Kaya, ME Boleken, O Demirtaş,T Kanmaz, S Yücesan. Omfalosele yaklaşımda cerrahi olmayan dışardan sıkıştırma yöntemi. XXIII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2005- GAZİANTEP
    • O Demirtaş, M Kaya, ME Boleken, T Kanmaz, S Yücesan. Çocukta basket kateteri kullanılarak bronştan yabancı cisim çıkarılması. XXIII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2005- GAZİANTEP
    • O Demirtaş, ME Boleken, M Kaya, F. Baba, T Kanmaz,Ö. Erel, S Yücesan. Böbrek İskemi- reperfüzyon Hasarına Pentoksifilinin Etkisinin Toplam Antioksidan Kapasite ile  Değerlendirilmesi VIII. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2005- MARMARİS
    • O Demirtaş, V Bozkurt . Hipospadias fistül onarımı deneyimlerimiz. IX. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2007- ANTALYA
    •  A. Güven, G. Gündoğdu, O. Demirtaş, B. Uysal, E. Öztaş, İ. Sürer, H. Öztürk. Merkaptoetilguanidin ve S-Methiltioürenin Böbrek İskemi- Reperfüzyon Hasarında Koruyucu Rolü. IX. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2007- ANTALYA 
    • B Çalışkan, C Atabek, O Demirtaş, İ Sürer, S Demirbağ, A Güven, H Öztürk. Pulmoner Sekestrasyon için Manyetik Rezonans anjiografi  XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN
    • O Demirtaş, T Sekmenli, N Erdoğan, V Bozkurt. İnguinal Herni Onarımı Yapılan Çocuklarda Peroperatif Bupivakain İnfiltrasyonuyla Kaudal Bupivakainin Operasyon Sonrası Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN
    • O Demirtaş, V Bozkurt. Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Kabızlığın Tedaviye Etkisi. XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN
    •  O Demirtaş, V Bozkurt. Distal Hipospadias Onarımında Mathieu ve TİPU Tekniklerinin Değerlendirilmesi; 7 Yıllık Deneyim. XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN
    • O Demirtaş, V Bozkurt . Hipospadias fistül onarımı deneyimlerimiz. XXV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2008- İSTANBUL
     
 DERECE VE ÖDÜL

    • En İyi Poster Birincilik Ödülü;  O Demirtaş, T Sekmenli, N Erdoğan, V Bozkurt. İnguinal Herni Onarımı Yapılan Çocuklarda Peroperatif Bupivakain İnfiltrasyonuyla Kaudal Bupivakainin Operasyon Sonrası Ağrı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. XXIV. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 2007- AYDIN 
    • En İyi Poster Birincilik Ödülü; A. Güven, G. Gündoğdu, O. Demirtaş, B. Uysal, E. Öztaş, İ. Sürer, H. Öztürk. Merkaptoetilguanidin ve S-Methiltioürenin Böbrek İskemi- Reperfüzyon Hasarında Koruyucu Rolü. IX. ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ KONGRESİ 2007- ANTALYA