Yangin Talimatı

 

 AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ YANGIN TALİMATI

BU TALİMAT 2002/4390 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNE GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. YANGIN NEDENLERİ

YANGIN MALZEMELERİ

ALARM VASITALARI

1- Yangın Talimatı ve Emirlere Uymamak.

2- Kaza , Sirayet veya Sabotaj

3-Elektrik Ark’ı veya kontağından

4-Bilgisizlik – İhmal

1-Yangın Söndürme Cihazları

2- Su ve Kum Kovaları

3- Yangın Kancası ve Baltası

1- Bağırmakla

2- Telefonla

3-Yangın Zili Çalmakla

ÖN BİLGİLER

YANGIN ANINDA HAREKET TARZI

TAHLİYE SIRASINDA ÖNERİLER

1- Yasaklanan yerlerde sigara içmeyiniz.

2-Çalışmayerini temiz tutunuz.

3- Yangına meydan verecek

davranışlardan kaçınınız.

4- Arşiv ve Depolarda parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.

5 Yangın Cihazlarını dolu ve

bakımlı bulundurunuz.

6- Çatı arasını boş ve temiz tutunuz.

7- Elektrik ve yangınlarına sebebiyet verecek Her türlü önlemi alınız.

8- LPG kullanılması halinde dikkatli ve özenli olunuz.

ÖNEMLİ TELEFONLAR:

İTFAİYE : 110

İLKYARDIM : 112

POLİS : 155

JANDARMA : 156

SU ARIZA : 185

ELEKTRİK ARIZA : 186

1- Paniğe kapılmayınız.

2-Bağırarak veya zil ve telefonla binada kileri uyarınız.

3-İTFAİYE için 110 numarayı arayınız.

4-Bina Koruma Amirine yangını bildiriniz.

5-Adresi kısa ve doğru bildiriniz.

6- İtfaiye gelinceye kadar mevcut malzeme ile yangına müdahale ediniz.

7- Önce canlıları sonra eşyaları kurtarınız. 8- Hasta ve yaralılara ilkyardımı yapınız.

EKİPLERİN GÖREVLERİ

1-SÖNDÜRME EKİBİ : İtfaiye gelinceye

kadar çıkan yangını söndürmeye çalışır, gelişmesini önler ve İtfaiye gelince yardım eder.

2-KURTARMA EKİBİ :Yangın anında ilk önce ve YANGINDA İLK ÖNCE KUR-

TARILACAK işaretli malları kurtarır.

3- KORUMA EKİBİ : Yangından kurtarılan malları korur. Yangından dolayı

personel arasında meydana gelecek panik ve kargaşayı önler

4- İLK YARDIM EKİBİ :Yangından dolayı yaralanan ve hastalananlara gereken ilkyardımı yapar.

Tahliyenin yapılacağı bina içinde bulunanlara duyurulur ve şu husus tekrarlanır. PANİĞE KAPILMAYIN

1-Büronuzu boşaltırken kapı ve Pencereleri hava cereyanını azaltmak için KİLİTLEMEDEN KAPATINIZ

2-Çalışma yerlerini TELAŞLANMADAN terk ediniz ve beraberinize önemli evrak vesaireyi almayı unutmayınız.

3 Çıkış yerlerine sükûnetle gidiniz gereksiz Acelecilikten kaçınınız.

4-Merdivenleri düzenli olarak kullanınız, Sıkışıklığa sebep olmayınız.

5-Binayı tahliye ettikten sonra belli bir toplanma yerinde yeniden toparlanmak için sorumlu Amirinizi bekleyiniz.

.