İlaç Güvenliği Ekibi

İLAÇ GÜVENLİĞİ EKİBİ
İlaç Güvenliği Ekibi oluşturulmalı,
İlaç Güvenliği Ekibinde; Yönetimden bir temsilci, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi Branşlarından bir Uzman, Pediatri Uzmanı ve Eczacı bulunmalıdır. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır.
 Ekibin sorumlulukları asgari aşağıdaki konuları kapsamalıdır:
o İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi
o Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması
o Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması
o Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanması Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmalıdır.
   
İlaç Güvenliği Ekibi    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi-Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Yardımcısı  Dr. Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı       İl içinde görevlendirilen Uzman Doktorlar  
Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Cavide SARI
Kalite Yönetim Bir. Hemşiresi   Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Bir. Hemşiresi   Diler IŞIKLI AY
Cerrahi Branş Uzmanı Çocuk Cerrahi Uz. Op. Dr.  Yağmur ARPAZ
Dahili Branş Uzmanı Neonatoloji Uz. Dr.  Halil DEĞİRMENCİOĞLU
Dahili Branş Uzmanı Kd. Has. ve Doğ. Uz.Op. Dr.  Berfin CAN YURDUM
Dahili Branş Uzmanı Çocuk Sağ. ve Hast Uz. Dr.  Caner AYDIN
Dahili Branş Uzmanı Çocuk Sağ. ve Hast Uz. Dr.  Özlem DEMİREL
 Branş Uzmanı  Anes. ve Reanimasyon. Uz. Dr.  Müge KURTŞAHİN
Eczacı    Fatma ÇEVİK
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi   Ebe Mihriban GÜRSOY
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  Ebe Songül CİHAN 
Hasta İletişim Bir. Sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Ali İhsan OFLAZOĞLU