Kırmızı Kod

KIRMIZI KOD
Kırmızı kod; hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur.
 Hastanede, yangına zamanında müdahale yapılmasına yönelik kırmızı kod ile tanımlanan acil uyarı sistemi oluşturulmalıdır.
 Hastanenin tüm alanlarını kapsayıcı ve adreslenebilir bir yangın algılama sistemi bulunmalı, sistemin bakım ve kontrollleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
 Acil uyarı sistemi, gerektiğinde ilgili kişileri uyarmaya yönelik görsel ve işitsel fonksiyona sahip olmalıdır. Acil uyarı sistemi, kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmalı, itfaiye gibi ilgili birimlerle koordinasyon sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
Kırmızı kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir.
Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır.
Sorumluluk alanı, kırmızı kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.
Yapılan kırmızı kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.
Tutulan kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
• Yangının çıktığı tarih ve saat
• Yangının çıktığı yer
• Yangının başlama nedeni
• Çevrede oluşan olumsuzluklar
• Yangına müdahale edenlerin kişisel ve iletişim bilgileri
Kayıtlar Kalite Yönetim Birimi'ne gönderilmelidir.
Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatı yapılmalıdır.
Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalıdır.
Tatbikat raporu hazırlanmalıdır.
Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.
Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmelidir.
 
   
KIRMIZI KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi- Kalite Yönetim Direktörü  Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
İdari Hizmetler Yöneticisi Temsilcisi  İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard. Turgay KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Diler IŞIKLI AY
Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu Teknisyen  Cahit ERBAY
Güvenlik Hizmetleri Şefi Güvenlik Amiri Erol SINAR
Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu Teknisyen  Kerim CAN