Başhekim (Hastane Yöneticisi)

Adı Soyadı                : Op.Dr. Feyza TÜRKMEN İLKKAHRAMAN

Ünvanı                       : Uzman Tabip

Branşı                        : Çocuk Cerrahisi

Doğum Tarihi            : 1980

Doğum Yeri               : AYDIN

Yabancı Dil                : İngilizce (İyi düzeyde)

Eğitim Durumu          : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997-2003)

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Dalı (2005-2010)

Bilimsel Yayınları      :

Science Citation Index' te Taranan Dergilerdeki Yayınlar

1)The effect of whole gut irrigation on contractile responses of guinea pig gallbladder, ileum, and tissue cholecystokinin levels.

Türkmen F, Soyer T, Keskil Z, Kısa Ü, Aslan M, Şenyücel M, Cakmak M.

Eur J Pediatr Surg. 2014 Apr;24(2):168-73.

2)The use of tissue expander in the management of staged hypospadias repair

Çakmak M., i. Vargel, T. Soyer, T. Çavuşoğlu, İ. Yazıcı, Ö. Hançerlioğulları, F. Türkmen, Eİ. Karakaya,

Eur J Plastic Surg 2011

3)Physicians' attitudes and perception of pediatric trauma cost.

Soyer T, Tekşam O, Türkmen F, Cakmak A, Cakmak M.

Turk J Pediatr. 2009 Nov-Dec;51(6):582-6.

4)The impact of Pediatric Trauma Score on burden of trauma in emergency room care.

Soyer T, Deniz T, Akman H, Hançerlioğullari O, Türkmen F, Cesur O, Cakmak M.

Turk J Pediatr. 2009 Jul-Aug;51(4):367-70.

5)Rare gallbladder parasitosis mimicking cholelithiasis: Dicrocoelium dendriticum.

Soyer T, Turkmen F, Tatar N, Bozdogan O, Kul O, Yagmurlu A, Cakmak M.

Eur J Pediatr Surg. 2008 Aug;18(4):280-1

SCI Kapsamı Dışındaki Yayın Bilgileri:

1) Apendektomi yapılan çocuklarda peritoneal sıvı kültürü alınacak olguların seçimi

T Soyer, F Türkmen, H Akman, M Kaya, Ö Hançerlioğulları, Ö Cesur, S Somuncu, M Çakmak, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, 120-123, (2007) (XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi sözel bildiri)

2) Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinde sunulan deneysel çalışmaların değerlendirilmesi

F Türkmen, T Soyer, M Çakmak

Çocuk Cerrahisi Dergisi 23(2):63-69, 2009

(Çocuk Cerrahisinde Deney Hayvan Modelleri Sempozyumu’nda poster bildiri olarak sunulmuştur. 10-11 Ekim 2008, Kırıkkale)

3) A  rare presentation of  megaureter mimicking a bladder diverticulum primary refluxing obstructed megaureter.

Soyer T, Türkmen F, Bozdoğan Ö,Yağmurlu A, Çakmak M

KÜ Tıp fak dergisi ;9(3):54-57,2007

Ulusal Bildiriler           :

1) Kolelitiyazisi taklit eden nadir bir safra kesesi paraziti: Dicrocoelium dendiriticum.

Tutku Soyer, Feyza Türkmen, Nurdan Tatar, Önder Bozdoğan, Oğuz Kul, Aydın Yağmurlu, Murat Çakmak.

XXV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 23-27 Ekim 2007, İzmir

2) Hekimlerin travma maliyeti ile ilgili tutum ve davranışları.

Tutku Soyer, Özlem Tekşam, Feyza Türkmen, Aytül Çakmak, Benan Bayrakçı, Murat Çakmak. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 23-27 Ekim 2007, İzmir