Beyaz Kod Yönetimi

BEYAZ KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ
Beyaz kod yönetimi ile ilgili; uyarı sistemi oluşturulmalı, sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular; tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve güvenlik amirinden oluşmalıdır.
Yapılan beyaz kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulmalı; olayın olduğu tarih ve saat, olayın olduğu yer, olay anında yapılan iş, olayın başlama nedeni, olayın oluş şekli, olayda varsa kullanılan nesne, olayda çevrede oluşan olumsuzluklar, olaya karışanların yaş, cinsiyet varsa kişisel bilgileri, olayı görenlerin kişisel ve işletişim bilgilerini kapsamalı. Kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.
Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalıdır.
Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.
Olaya maruz kalan kişilere gerekli destek sağlanmalıdır.
Çalışanlara beyaz kodla ilgili eğitim verilmelidir.
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi Başhekim Yrd. Dr. Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağ. Bak. Hiz. Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
İdari Hizmetler Temsilcisi             İd. Mali Hiz. Md. Yrd. Turgay KOŞGİN
Kalite Yönetim Direktörü Canan GÜNDÜZ
Psikolog Psk. Esma GÜNAY
Çalışan Hakları Birim Sorumlu Hem. Kamuran Muradiye POLAT
Güvenlik Hizmetleri Şefi Erol SINAR