Mavi Kod Yönetimi

MAVİ KOD YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ
Mavi kod yönetimi ile ilgili;
Uyarı sistemi oluşturulmalı,
Sorumlular belirlenmelidir. Sorumlular; tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetlerinden birer temsilci bulunmalı,
Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmalı, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır.
Her vardiya için ekipler belirlenmeli.
Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale seti bulunmalı, acil müdahale setinin miat ve kritik stok seviyeleri takip edilmelidir.
Mavi kod uygulamalarını yapmak üzere; her ekipte; en az bir hekim, bir sağlık çalışanı bulunmalı, hekim ve sağlık çalışanı CPR eğitimi almış olmalıdır.
Mavi kod ekibi en geç üç dakika içerisinde olay yerine ulaşmalıdır. Yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar tutulmalı, müdahale edilen kişiye ait bilgiler, yapılan uygulama, müdahalenin yeri, çağrının yapıldığı zaman,
ekibin olay yerine ulaşma zamanı, müdahalenin sonucu, müdahale ekibinde yer alanların bilgilerini kapsamalı,
kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilmelidir.
Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalı, tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutulmalıdır.
Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilmelidir.
   
Mavi Kod Yönetimi Sorumlu Ekibi    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi Başhekim Yrd. Uz. Dr.  İrfan KARAGÖZ
Kalite Yönetim Birimi Direktörü    Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağ. Bak. Hiz. Müdürü  Semra TAHANCI DİRİBAŞ
İdari Hizmetler Temsilcisi İd. Mali Hiz. Md. Yrd.  Murat YILDIZ
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi   Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi                                Diler IŞIKLI AY
Anes. ve Reanimasyon Uz. Uz. Dr.   Müge KURTŞAHİN
Anes. ve Reanimasyon Sorumlu Tekn.   Mustafa GÜNGÖR