Çalışan Memnuniyeti Değerlendirme Ekibi

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
Çalışan Memnuniyeti Anketleri; asgari Bakanlık tarafından yayınlanan anket sorularını içermelidir. Anketler belirlenen periyodlarda uygulanmalıdır, anket uygulayacak kişiler belirlenmelidir, anket sonuçları değerlendirilmelidir. Değerlendirme sürecine üst yönetim katılmalı, sonuçlara göre gerekli çalışmalar başlatılmalı.
Değerlendirmelerde,
Kalite yönetim direktörü, çalışan güvenliği komitesinden bir temsilci ve üst yönetimden bir kişi yer almalı
Çalışanların görüşlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır,
* Görüşler intranet üzerinden de bildirilebilmelidir.
* Çalışanların görüşleri değerlendirilmelidir.
* Görüşler her ay değerlendirilmeli,
* Gerektiğinde iyileştirme faaliyeti başlatılmalıdır.
   
Çalışan Memnuniyeti Değerlendirme Ekibi    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi-Kalite Yönetim Direktörü   Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
İdari Hizmetler Yöneticisi Temsilcisi  İd. Mali Hiz. Md. Yrd.  Turgay KOŞGİN
İdari Hizmetler Yöneticisi Temsilcisi  İd. Mali Hiz. Md. Yrd.  Murat YILDIZ
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi                              Hemşire Diler IŞIKLI AY
Çalışan Güvenliği Komitesi Temsilcisi Sosyal Çalışmacı  Kamuran Muradiye POLAT