Hasta Memnuniyeti Değerlendirme Ekibi

HASTA MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRME EKİBİ
Hasta Memnuniyeti Anketleri; asgari Bakanlık tarafından yayınlanan anket sorularını içermelidir. Anketler belirlenen periyodlarda uygulanmalıdır, anket uygulayacak kişiler belirlenmelidir, anket sonuçları değerlendirilmelidir. Değerlendirme sürecine üst yönetim katılmalı, sonuçlara göre gerekli çalışmalar başlatılmalı.
Değerlendirmelerde;
Kalite yönetim direktörü, hasta hakları temsilcisi ve yönetimden bir kişi yer almalı,
Sağlık hizmeti sunulan tüm bölümlerde hasta ve yakınlarının görüşlerini bildirmelerine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
* Görüşler internet üzerinden de bildirilebilmelidir.
* Hasta ve yakınlarının görüşleri değerlendirilmelidir.
* Görüşler her ay değerlendirilmeli,
* Gerektiğinde iyileştirme faaliyeti başlatılmalıdır.
* Gerektiğinde görüş bildiren hasta veya yakınına geri bildirimde bulunulmalıdır.
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi Başhekim Yrd. Uz. Dr. İrfan KARAGÖZ
İdari Hizmetler Temsilcisi İd. Mali Hiz. Md. Yrd. 
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağ. Bak. Hiz. Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
Kalite Yönetim Direktörü Gamze KOŞGİN
Hasta İletişim Birim Sorumlusu Ali İhsan OFLAZOĞLU