Enfeksiyon Kontrol

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
Enfeksiyon kontrol komitesinin teşkili ;
Madde 5 — Enfeksiyon kontrol komitesi aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Yöneticinin görevlendireceği bir başhekim yardımcısı veya dekan yardımcısı,
b) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniği veya anabilim dalı temsilcisi, çocuk hastanelerinde çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı, çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı yoksa çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalından, üniversite hastanelerinde anabilim dalı veya bilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği bir uzman, eğitim hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya da yerine görevlendireceği bir uzman, diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, yönetici tarafından görevlendirilecek bir uzman,
c) Dahili tıp bilim dallarından tercihen iç hastalıkları uzmanı; üniversite hastanelerinde anabilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği bir uzman, eğitim hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya da yerine görevlendireceği bir uzman, diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, yönetici tarafından görevlendirilecek bir uzman,
d) Cerrahi tıp bilim dallarından tercihen genel cerrahi uzmanı; üniversite hastanelerinde anabilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği bir uzman, eğitim hastanelerinde klinik şefi veya koordinatör şef ya da yerine görevlendireceği bir uzman, diğer yataklı tedavi kurumlarında ise, yönetici tarafından görevlendirilecek bir uzman,
e) Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuvarı temsilcisi,
f) Başhemşire veya hemşirelik hizmetleri müdürü,
g) Enfeksiyon kontrol hekimi,
h) Enfeksiyon kontrol hemşiresi,
ı) Eczane sorumlusu,
i) Hastane müdürü,
(b) ve (g) bentlerinde belirtilen görevler aynı kişi tarafından yürütülebilir. Yataklı tedavi kurumunun şartlarına ve karşılaştığı problemlere göre, enfeksiyon kontrol komitesinin önerileri doğrultusunda, yönetim tarafından, diğer klinik şefleri veya anabilim dalı başkanları, ünite sorumluları ve idari birim temsilcileri de enfeksiyon kontrol komitesinde görevlendirilebilir. Bu üyeler, ilgili bölümlerin görüşü de alınmak suretiyle, tercihen hastane enfeksiyonları konusunda eğitim almış olan personel arasından seçilir. Bütün yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon kontrol komitesi oluşturulması zorunludur. İki yüzden az yatağı olan yataklı tedavi kurumlarında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı yoksa, tam gün çalışmak üzere enfeksiyon kontrol hemşiresi görevlendirilmesi kaydıyla, diğer mevcut üyelerden oluşan bir enfeksiyon kontrol komitesi teşkil edilir. Enfeksiyon kontrol hekimliği için aynı il sınırları içinde bulunan bir yataklı tedavi kurumunda görevli enfeksiyon kontrol hekiminden danışmanlık hizmeti alınır. 11 inci maddede belirtilen şartları taşıyan bir uzman doktor en fazla iki farklı yataklı tedavi kurumunda enfeksiyon kontrol hekimliği hizmeti verebilir.
Yazılı düzenlemede;
* Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)’nin sorumluları,
* EKK’nin tanımı ve çalışma alanları,
* Sürveyansın kapsamı,
* İzolasyon önlemleri,
* Eğitim programları yer almalıdır.
   

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi- Kalite Yönetim Direktörü  Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
İdari Hizmetler Yöneticisi Temsilcisi  İdari ve Mali Hizmetler Müdürü  Aytaç ERİKEL
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Diler IŞIKLI AY
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı                                İl içinde görevlendirilen Uzman Hekimler  
Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Cavide SARI
Dahili Branş Hekimi Çocuk Sağ. ve Has. Uz Dr. Caner AYDIN
Dahili Branş Hekimi Çocuk Sağ. ve Has. Uz.  Dr. Özlem DEMİREL
Dahili Branş Hekimi Neonatoloji Uz. Dr. Ayşe ANIK
Cerrahi Branş Hekimi Çocuk Cerr. Uz. Op. Dr. Gülek MUTLU
Cerrahi Branş Hekimi  Kad. Has. ve Doğum Uz. Op. Dr. Mustafa KARATAY
Cerrahi Branş Hekimi  Kad. Has. ve Doğum Uz. Op. Dr. İbrahim ÖMEROĞLU
Cerrahi Branş Hekimi  Kad. Has. ve Doğum Uz. Op. Dr. Soner GÖK
Eczacı  Eczacı Fatma ÇEVİK
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi                                   Ebe Mihriban GÜRSOY
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi                                    Ebe Songül CİHAN 
Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Hemşire  Ayşe ONAY