Tıbbi Cihaz

TIBBİ CİHAZ ve MALZEME YÖNETİMİ SORUMLU EKİBİ
Tesis güvenliği komitesi altında tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır.
Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır.
Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,
Plan dahilinde cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.
Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette;
Kalibrasyonu yapan firmanın adı,
Kalibrasyon tarihi,
Geçerlilik süresi,
Sertifika numarası bulunmalıdır.
   
Tıbbi Cihaz ve Malzeme Yönetimi Sorumlu Ekibi    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi-Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Yrd. Dr.  Dr. Metin ŞAHİN
İdari Hizmetler Temsilcisi İd. Mali Hiz. Md. Yrd.  Murat YILDIZ
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağ. Bak. Hiz. Müdürü  Semra TAHANCI DİRİBAŞ 
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi   Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi   Diler IŞIKLI AY
Teknik Servis Bölüm Kalite Sorumlusu Teknisyen Cahit ERBAY
Tıbbi Cihaz ve Malzeme Yönetimi Sorumlusu Teknisyen Kerim CAN
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi    Cemrehan AYBEK
Anestezi Teknisyen Sorumlusu Anes. Tek.  MUSTAFA GÜNGÖR
Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Sultan Hatun ERGÜDER
Yenidoğan Yoğ. Bak. Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Zeynep ÖZKARA DEMİR
Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Ebe Gönül ALEVİ