Çalışan Güvenliği

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Çalışan Güvenliği Komitesinde;
Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı, meslek gruplarından (laboratuar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.
Komitenin görev tanımı asgari;
Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,
Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır.
Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
   
Çalışan Güvenliği Komitesi    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi- Kalite Yönetim Direktörü  Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
İdari Hizmetler Yöneticisi Temsilcisi  İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard.  Murat YILDIZ
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Diler IŞIKLI AY
Dahili Branş Hekimi Çocuk Sağ. ve Has. Uz Dr. Caner AYDIN
Dahili Branş Hekimi Çocuk Sağ. ve Has. Uz.  Dr. Özlem DEMİREL
Cerrahi Branş Hekimi  Kad. Has. ve Doğum Uz. Op. Dr. Mustafa PEHLİVAN
Güvenlik Hizmetleri Temsilcisi Güvenlik Amiri Erol SINAR
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi                                   Ebe Mihriban GÜRSOY
Hekim Dışı Sağlık Personeli Anestezi Teknisyeni Mustafa GÜNGÖR
Hekim Dışı Sağlık Personeli Röntgen Teknisyeni Sedat EKİNCİ
Psikolog Psikolog Esma GÜNAY
Eğitim Birim Sorumlusu Ebe Deniz BATMAN
Acil Afet ve Durum Sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Gülay ÇAĞATAY
Çalışan Güvenliği Birimi Sorumlusu Sosyal Çalışmacı Kamuran Muradiye POLAT