Tesis Güvenliği

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Tesis Güvenliği Komitesinde;
Tıbbi, idari ve hemşire hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.
Komitenin görev tanımı asgari;
Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,
Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,
Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,
Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,
Atık yönetimi çalışmaları,
Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,
Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.
Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
   
Tesis Güvenliği Komitesi    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi-Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Yrd. Dr.  Metin ŞAHİN
İdari Hizmetler Temsilcisi İd. Mali Hiz. Md. Yrd.  Murat YILDIZ
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağ. Bak. Hiz. Müdürü  Semra TAHANCI DİRİBAŞ 
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi   Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi   Diler IŞIKLI AY
Teknik Servis Bölüm Kalite Sorumlusu Teknisyen Cahit ERBAY
Güvenlik Hizmetleri Şefi   Erol SINAR
Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Sivil Savunma Uzm.  Gülay ÇAĞATAY
Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu Teknisyen  Kerim CAN
Hekim Dışı Sağlık Personeli Enf. Kont. Hemşire  Songül CİHAN
Obstetri Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Zehra BOZKURT
Yenidoğan Yoğ. Bak. Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Zeynep ÖZKARA DEMİR