Eğitim

EĞİTİM KOMİTESİ
Eğitim Komitesinde;
Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, bir hemşire, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı, hekim dışı sağlık personelinden bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.
Komite;
Hizmet kalite standartları eğitimi,
Hizmet içi eğitimler,
Uyum eğitimleri,
Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.
Komite, düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
   
Eğitim Komitesi    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi- Kalite Yönetim Direktörü  Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
İdari Hizmetler Yöneticisi Temsilcisi  İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yard. Turgay KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Diler IŞIKLI AY
Dahili Branş Hekimi Çocuk Sağ. ve Has. Uz.  Dr. Özlem DEMİREL
Dahili Branş Hekimi Neonatoloji Uz. Dr. Ayşe ANIK
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi                                   Ebe Mihriban GÜRSOY
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi                                    Ebe Songül CİHAN 
Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Sultan ERGÜDER
Hekim Dışı Sağlık Personeli Hemşire Vildan AKALIN
Psikolog Psikolog Giray TARHAN
Eğitim Birim Sorumlusu Ebe Deniz BATMAN