Hasta Güvenliği

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Hasta Güvenliği Komitesinde;
Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, cerrahi branş uzmanı, dahili branş uzmanı, laboratuvar branş uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı, hastane bilgi sistem sorumlusu, eczacı, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.
Komitenin görev alanı asgari;
Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.
Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
   
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ    
Ekipteki Görevi Ünvanı Adı Soyadı
Tıbbi Hizmetler Temsilcisi- Kalite Yönetim Direktörü  Başhekim Yardımcısı Dr. Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
İdari Hizmetler Yöneticisi Temsilcisi  İdari ve Mali Hizmetler Müdürü  Aytaç ERİKEL
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Gamze KOŞGİN
Kalite Yönetim Birimi Hemşiresi Hemşire Diler IŞIKLI AY
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı                                İl içinde görevlendirilen Uzman Hekimler  
Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Cavide SARI
Dahili Branş Hekimi Çocuk Sağ. ve Has. Uz Dr. Caner AYDIN
Dahili Branş Hekimi Çocuk Sağ. ve Has. Uz.  Dr. Özlem DEMİREL
Dahili Branş Hekimi Neonatoloji Uz. Dr. Ayşe ANIK
Cerrahi Branş Hekimi Çocuk Cerr. Uz. Op. Dr. Gülek MUTLU
Cerrahi Branş Hekimi  Kad. Has. ve Doğum Uz. Op. Dr. Mustafa KARATAY
Cerrahi Branş Hekimi  Kad. Has. ve Doğum Uz. Op. Dr. İbrahim ÖMEROĞLU
Cerrahi Branş Hekimi  Kad. Has. ve Doğum Uz. Op. Dr. Soner GÖK
Eczacı  Eczacı Fatma ÇEVİK
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi                                   Ebe Mihriban GÜRSOY
Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi                                    Ebe Songül CİHAN 
Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Hemşire  Ayşe ONAY