Arşiv Birimi

Hastanemizde yapılan tüm tetkik ve tahlillerle birlikte dosyanızın asılları resmi kayıt olduğundan hastanemiz arşivinde muhafaza edilir.