Kalite Bölüm Sorumluları

SKS BÖLÜM KALİTE SORUMLULULARI GÖREVLENDİRMELERİ
Yönetim Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu
Kalite Direktörü Dr.Metin ŞAHİN
Hasta Bakım Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Semra TAHANCI DİRİBAŞ
Enfeksiyon Kontr. ve Önlenmesi Böl. Kalite Sorumlusu Ebe  Mihriban GÜRSOY
Tesis Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu İ. M. Hiz. Md. Yrd. Murat YILDIZ
Acil Durum Afet Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Sivil Savunma Uzm. Gülay ÇAĞATAY
Bilgi Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu İ. M. Hiz. Md. Yrd. Turgay KOŞGİN
Stok Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Ecz. Fatma ÇEVİK
Atık Yönetimi Bölüm Kalite Sorumlusu Yasin ASLAN
Poliklinik Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Songül DOĞAN
Acil Sağlık Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Hem. Gürkan ERBAŞ (Çocuk Acil)
Acil Sağlık Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Sultan Hatun ERGÜDER (Kd. Doğ. Acil)
Biyokimya Lab. Hiz. Bölüm Kalite Sorumlusu Uz. Dr. Kadriye AKILLI
Mikrobiyoloji Lab. Hiz. Bölüm Kalite Sorumlusu Uz. Dr. Cavide SARI
Hormon Lab. Hiz. Bölüm Kalite Sorumlusu                                  Uz. Dr. Kadriye AKILLI
Görüntüleme Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Uz. Dr. Atıf KILINÇ
Klinikler
Obstetri Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Songül CİHAN
Yenidoğan Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Nuray IŞIK
Jinekoloji Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Sergül ANIK
4. VE 5. kat Süt Çocuğu/ Çocuk Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu Hemşire   Vildan AKALIN
Çocuk Cerrahi Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu Hem. Semra KÖSE
Ameliyathane Hiz. Bölüm Kalite Sorumlusu Uz. Dr. Aslı AKSU CEYLAN
Yoğun Bakım Hiz. Bölüm Kalite Sorumlusu Uz. Dr. Aslı  AKSUCEYLAN
Yenidoğan Yoğun Bakım Bölüm Kalite Sorumlusu Hem. Zeynep ÖZKARA DEMİR
Eczane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ecz. Fatma ÇEVİK
Sterilizasyon Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Hem. Ayşe ONAY
Transfüzyon Tıbbı Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Uz. Dr. Cavide SARI
Doğum Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Sultan Hatun ERGÜDER
Hasta Dosyası ve Arşiv Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu      Güngör ÖZTÜRK
Mutfak Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu  Diy. Esma ANIL
Çamaşırhane Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu Enf. Kontrol Birimi
Yaşam Sonu Hizmetler Bölüm Kalite Sorumlusu Yasin ASLAN
Anestezi Hizmetleri Bölüm Kalite Sorumlusu                               Mustafa GÜNGÖR
Farmokovijilans Sorumlusu Ecz. Fatma ÇEVİK
Beyin Ölümü Tespit Komisyonu Görevlisi Uz. Dr. Aslı  AKSU CEYLAN
Organ Bağışı Birim Sorumlusu Op. Dr. Güliz ERGÜN
Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Sorumlusu Ameliyathane hemşireleri (aylık)
Genel Uyum Eğitim Sorumlusu /Eğitim Bir. Sorumlusu Ebe Deniz BATMAN
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Sorumlusu Sosyal Çalışmacı Kamuran Muradiye POLAT
Hasta İletişim Birim Sorumlusu Ali İhsan OFLAZOĞLU
Hasta Başı Test Cihazları Kontrol Sorumlusu Fatih ARSLAN
Tıbbi Cihaz ve Malzeme Yönetimi Sorumlusu Kerim CAN
Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu Cahit ERBAY
Kalite İndikatör Sorumluları
Kalite Yönetimi   
GBKY01 DÖF Sonuçlandırma Oranı 
Acil Durum Yönetimi-
GBAD01 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı -  Kalite BİRİMİ
GBAD02 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı –  Sosyal çalışmacı Kamuran Muradiye POLAT
 GBAD03 Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı  Kalite BİRİMİ
GBAD04 Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi  Kalite BİRİMİ
 Eğitim Yönetimi-  Ebe Deniz BATMAN
 GBEY01 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı 
 GBEY02 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı 
 Hasta Deneyimi   
GBHD01 Hasta Memnuniyet Oranı 
 Sağlıklı Çalışma Yaşamı 
GBSÇ01 Çalışan Memnuniyet Oranı  Kalite BİRİMİ
GBSÇ02 Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı  Sosyal çalışmacı Kamuran Muradiye POLAT
GBSÇ03 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı  Enfeksiyon Hemşiresi-Mihriban GÜRSOY
GBSÇ04 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı  Enfeksiyon Hemşiresi-Mihriban GÜRSOY
GBSÇ05 Personel Devir Hızı –  İ. M. Hiz. Md. Yrd. Turgay KOŞGİN
GBSÇ06 Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı  İ. M. Hiz. Md. Yrd. Turgay KOŞGİN
GBSÇ07 Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı  Enfeksiyon Hemşiresi-Mihriban GÜRSOY
GBSÇ08 Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı  Sağ. Bak. Hizm. Müd. Semra TAHANCI  DİRİBAŞ
 Hasta Bakımı  Kalite BİRİMİ
GBHB01 Düşen Hasta Oranı 
İlaç Yönetimi  Eczacı Tülin SARI
GBİY01 İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı 
 Enfeksiyonların Önlenmesi  Enfeksiyon Hemşiresi-Mihriban GÜRSOY
GBEN01 El Hijyeni Uyumu 
GBEN02 Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu 
GBEN03 Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu 
GBEN04 Ventilatör İlişkili Pnömoni/ Ventilatör İlişkili Olay 
GBEN05 Umblikal Katater İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu 
GBEN06 Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyonu Hızı 
GBEN07 Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı 
Transfüzyon Hizmetleri  Uz. Dr.  Cavide SARI
GBTH01 İmha Edilen Kan Miktarı 
 Radyasyon Güvenliği Rönt. Tek. Sedat EKİNCİ
GBRG01 Kontrast Madde ile Çekilen Tomografi Oranı 
GBRG02 Tekrarlayan Çekim Sayısı 
Acil Servis  Hemşire M. Gürkan ERBAŞ/ Ebe Sultan Hatun ERGÜDER
GBAS01 Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı 
GBAS02 Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi 
GBAS03 Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi 
GBAS04 Hasta Sevk Oranı 
 Ameliyathane  Ebe Gönül Alevi
GBAH01 Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı  
GBAH02 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranları   
Yoğun Bakım Ünitesi  Ebe Feyza YÜKSEL
GBYB01 Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı    
GBYB03 Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı   
Doğum Hizmetleri  Op.Dr. Doğumcu/ Ebe Sultan Hatun ERGÜDER
GBDH01 Sezaryen Oranı   
GBDH02 Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranı
GBDH03 Sezaryen Sonrası Derin Ven Trombozu (DVT) Profilaksisinin Uygulanma Oranı
GBDH04 Enstrümanlı Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı 
GBDH05 Enstrümansız Vajinal Doğumlarda Obstetrik Travma Oranı 
GBDH06 Güvenli Doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranı 
Biyokimya Laboratuvarı  Uz Dr. Kadriye AKILLI
GBBL01 Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı 
GBBL02 Kaybolan Numune Oranı 
GBBL03 İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı 
GBBL04 Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı 
GBBL05 Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı 
 Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Uz Dr. Cavide SARI
GBML01 Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı 
GBML02 Kaybolan Numune Oranı 
GBML03 Kan Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı 
GBML04 İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı 
GBML05 İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı
GBML06 Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı 
GBML07 Kan Kültürlerinde Direk Gram Boyama ve Son İdentifikasyon Uyum Oranı 
GBML08 Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı 
 Bilgi Yönetim Sistemi Bilgi İşlem  Adem KORKMAZ
GBBY01 Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi 
GBBY02 HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre
Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri  r Güngör ÖZTÜRK
GBTA01 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
Hasta Güvenliği Komitesinde;
Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, cerrahi branş uzmanı, dahili branş uzmanı, laboratuvar branş uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon branş uzmanı, hastane bilgi sistem sorumlusu, eczacı, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.
Komitenin görev alanı asgari;
Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.
Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
Tıbbi Hizmetler Yöneticisi Temsilcisi Başhekim Yrd. Uz. Dr. Metin ŞAHİN
Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Temsilcisi Sağ. Bak. Hiz. Müdürü Semra TAHANCI DİRİBAŞ
İdari Hizmetler Yöneticisi Temsilcisi  İd. Mali Hiz. Md. Yrd. Turgay KOŞGİN
Kalite Yönetim Direktörü Başhekim Yardımcısı Metin ŞAHİN
Cerrahi Branş Uzmanı Çocuk Cerrahi Uz. Op. Dr. Yağmur ARPAZ
Dahili Branş Uzmanı Çocuk Hast. Uz. Dr. Akil COŞAN
Laboratuvar Branş Uzmanı Biyokimya Uz. Dr. Dr. Kadriye AKILLI
Anestezi ve Reanimasyon Branş Uzmanı     Anes. ve Rean. Uz. Dr. Aslı AKSU CEYLAN
Bilgi İşlem Hizmetleri Sorumlusu Adem KORKMAZ
Eczacı Tülin SARI
Hekim Dışı Sağlık Personeli Ebe Fazilet GÖR USLU
Çocuk Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Vildan AKALIN
Jinekoloji Kliniği Bölüm Kalite Sorumlusu Ebe Sergül ANIK