Klinikler

  • Çocuk Cerrahi
  • Çocuk Servisi
  • Süt Çocuğu
  • Jinekoloji
  • Yenidoğan
  • Obstetri
  • Doğum Salonu
  • Yenidoğan Yoğun Bakım
  • Genel Yoğun Bakım
  • Ürodinami
  • Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
  • Palyatif Bakım Merkezi (Yetişkin ve Çocuk)